Hei, vi er
DeDy AS

Vi gir deg praktiske, enkle og tilpassede
løsninger på dine administrative utfordringer

Rull ned

Hvorfor oss?

Vi gir deg praktiske, enkle og tilpassede
løsninger på dine administrative utfordringer

Vi tilnærmer oss oppgavene på en fleksibel, praktisk og tilpassningsdyktig måte. Vi har bakgrunn fra både bedrifter og frivillig arbeid. Vi har lært at ulike behov trenger ulike løsninger og dine behov er det vi fokuserer på.

Bedrift

Det er mange oppgaver i en bedrift som stjeler mye tid selv om de i seg selv ikke er særlig verdiskapende. Ett eksempel kan være rapporter som skal settes sammen, data som skal systematiseres etc. Både ansatte og kunder trenger enkel tilgang til den informasjonen som er relevant for dem til enhver tid. Dine problemstillinger er komplekse og unike, og vi tror ikke på en lettvint løsning. Men med vår allsidige bedriftsbakgrunn og tekniske kompetanse kan vi ha mulighet for å forstå dine utfordringer og bidra med å løse noen av dem for deg.

Frivillighet

Innen frivillig arbeid så ser vi at det som ofte tar utrolig mye tid er alt som må ordnes for at klubben, foreningen, idrettslaget, menigheten osv. skal kunne fungere. Medlemsregister skal vedlikeholdes med alle mulige telefon nummer, mailadresser etc. Dugnader skal organiseres og medlemmer skal melde seg på samtidig som mailer og beskjeder skal sendes. Vi har kjent dette på kroppen og ønsker å hjelpe deg med en tilpasset løsning som passer for deg.

Hva vi leverer

Vi har det som skal til for at du skal kunne ha en løsning som er tilgjengelig over alt

Vi baserer våre løsninger på at du skal kunne løse dine oppgaver overalt. Det betyr at vi gir deg en løsning der du kan konsentrere deg om å gjøre det som er viktig for organisasjonen din - når det passer deg. Alle data er tilgjengelig via din egen side på internett. Her kan du se, endre og legge til data som umiddelbart er tilgjengelige for alle som du har bestemt skal ha tilgang.

Din egen løsning

Vi er opptatt av at løsningen som du får skal oppleves som din egen. Det betyr at vi vil tilpasse løsningen slik at de som bruker den opplever at dette er noe din organisasjon eier. Vi vil bruke dine begreper og din profil på det vi leverer slik at alle kjenner seg igjen.

Funksjonalitet

Vi bygger selvfølgelig løsningene basert på de erfaringer vi har gjort oss. Men vi vet at det alltid må legges til noe funksjonalitet som er spesielt for din organisasjon. Dette gjør vi i samarbeid med deg slik at resultatet blir slik som du behøver det for at det skal fungere for deg.

Webgrensesnitt

Våre løsninger baserer seg på web grensesnitt. Vi utvikler det som du vil oppleve som din egen applikasjon som er tilgjengelig på internett. Denne kjører på våre servere slik at det eneste du trenger av utstyr i din ende er PC med tilgang til internett.

Produktstrategi

Vi baserer våre løsninger på at du betaler oss en leie av løsningen pr. måned. Avhengig av hvor kompleks eller spesiell løsningen er, så kan det hende at vi må diskutere en engangsavgift i tillegg for å dekke inn våre utviklingskostnader.

Datasikkerhet

Alle data som brukes i løsningen ligger på vår server. Vi bruker sikker og kryptert internett trafikk og løsningene våre er designet for å minimalisere sansynligheten for at uvedkommende får tilgang på data. Det er du som bruker som bestemmer hvem som skal ha tilgang til hvilke data.

Mobilapplikasjoner

Vi utvikler mobilapper som fungerer både på Android og IOS. Disse kan også knyttes opp mot web-løsninger for en totalløsning som gjør at applikasjonen er sømløs både på nett og mobil.

Hvordan vi leverer

Vi er levende opptatt av å gjøre administrativt arbeid så enkelt som mulig

Gode løsninger på utfordringer finnes som regel best i grensesnittet mellom de som har utfordringen og noen som er i stand til å forstå den. Dialog er derfor et nøkkelord for oss. Samtidig som vi sitter på en bred erfaring fra både bedrifter og frivillige organisasjoner, innehar vi også en teknisk kompetanse som gir oss muligheten for å utvikle gode hjelpemidler sammen med deg.

Utfordring

Vi har vår referanse med hensyn til utfordringer, men du har helt sikkert dine. For at vi skal kunne hjelpe må vi først forstå hva som er dine utfordringer. En god prat rundt dette er vesentlig for at vi skal kunne hjelpe deg. Derfor er det utgangspunktet for videre fremdrift.

Prototype

Etter at vi tror at vi har forstått utfordringene dine, kommer vi gjerne med forslag til hvordan vi ser for oss at de kan forenkles. Dette innebærer kanskje en prototype på en løsning som i første omgang bare adresserer en del av hele problemet.

Uttesting

Når vi har en fungerende prototype på det vi tror kan bli en løsning, så er det viktig at dette blir testet ut i organisasjonen din. På den måten får vi tilbakemeldinger på hva som fungerer godt og hva som fungerer mindre godt.

Videreutvikling

Det at vi har utviklet en løsning betyr ikke at vi er ferdige. Over tid endrer organisasjonen seg, og nye utfordringer dukker opp. Dette er vi interessert i å være en del av slik at vi kan gi deg oppdaterte løsninger underveis.

Kontakt oss

La oss gjøre noe spennede sammen!

post@dedy.no (+47)902 07 538 / (+47)988 99 031

Hvor du kan finne oss

Markageilen 44
4322 Sandnes
Norge